KLAIPĖDOS BASEINO KONKURSINIAI PASIŪLYMAI

Konkurso organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursiniai pasiūlymai: 2014 metai

Pastato dislokacija:
___Rengiant projektinius pasiūlymus remtasi projekto technine užduotimi, detaliojo plano sprendiniais bei suformuota urbanistine-erdvine aplinka. Esminis projektuojamo pastato komponavimo tikslas buvo nustatyti optimaliausią orientaciją naujai pastatytos sporto arenos atžvilgiu, siekiant kompozicinės bei funkcinės darnos vienas kito atžvilgiu. Todėl pasirinktas sprendimas – prieš baseino įėjimo zoną formuoti nedidelę viešąją erdvę (be automobilių parkavimo aikštelių), kuri būtų viešosios erdvės, esančios prie sporto arenos, tąsa.
Pastato tūris:
___Specifinė pajūrio erdvė inspiravo suteikti pastatui vienalytį tūrį, kurį apgaubia akyta struktūra, kuri tarsi užmestas tinklas asocijuotųsi su charakteringais Klaipėdos miestui (ar visam pajūrio regionui) motyvais: fachtverkinė pastatų konstrukcija ir žvejų tinklais. Projektas originalus savo architektūriniu sprendimu, kuris yra savotiška paprastumo ir iracionalumo darna pastato eksterjero sprendime.
___Pastato fasaduose integruojami saulės kolektorių elementų sistemos, derinant juos su siūloma naudoti dvigubo fasado ritmika. Antrinio fasado rėmo konstrukcijai siūloma naudoti aliuminio konstrukcijų lankstinius su termoizoliaciniu sluoksniu. Į konstruojamą rėmą sumontuojamos langų konstrukcijos arba aklinos plokštumos su termoizoliaciniu sluoksniu. Be to, projektuojamo pastato tūrį apsprendė objektyvios sąlygos, t.y. užstatymo ploto ribos, planuojamo pastato tūrio ir numatytų plotų limitas bei pajūrio zonai būdingas aukštas gruntinių vandenų lygis (projekte išvengiama rūsio patalpų). Baseino zona projektuojama prisilaikant FINA minimalių reikalavimų. Suprojektuota pastato funkcinė planinė schema leidžia atskiroms patalpų grupėms (įskaitant srautų kontrolę ir apmokestinimą) funkcionuoti nepriklausomai vienai nuo kitos, kiek tai numatyta projektuojamo pastato paskirtyje.

section-white